Ubezpieczenie naszego samochodu to zarówno nasz obowiązek, jak i przywilej. W Polsce obowiązuje prawo mówiące o tym, że każdy posiadacz pojazdu mechanicznego powinien objąć go polisa ubezpieczeniową OC. Poza ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej możemy również korzystać z dodatkowych form ubezpieczenia, takich jak AC czy assistance. Czym różnią się te polisy od siebie?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obowiązkowe w Polsce

Ubezpieczenie OC jest wymagane w Polsce przez prawo – polisa ta pozwala na pokrycie kosztów szkód wyrządzonych przez nas na drodze. Szkody te mogą dotyczyć zarówno naprawy uszkodzonych pojazdów, jak i dotyczyć leczenia osób poszkodowanych. Polisa OC niejako chroni zarówno nas samych, jak i innych użytkowników drogi. Brak polisy OC sprawia, że nie tylko narażeni jesteśmy na mandat karny, ale również będziemy musieli samodzielnie pokryć szkody finansowe wyrządzone przez nas. Co ciekawe, ubezpieczenie OC może być wystawiane nie tylko na pojazd, ale również na osobę prywatną. W ostatnich miesiącach niezwykle popularne jest wykupienie polisy rowerowej, dla osób aktywnych. Polisę OC zakupimy w biurach ubezpieczeniowych – agencje zaproponują nam polisy roczne w oparciu o nasz wiek, posiadane zniżki, jak również wiek i markę naszego samochodu. Kwota polisy nie jest stała – wynika ona z wyżej podanych zmiennych. Polisa jest ważna rok i po tym czasie konieczne jest zakupienie kolejnej.

Assistance i AC

W Polsce ubezpieczenie samochodu możemy wzbogacić poprzez polisy nieobowiązkowe, takie jak assistance oraz AC. W przypadku assistance jest to pomoc udzielana posiadaczowi pojazdu w wyniku nieszczęśliwych zdarzeń. Ubezpieczenie AC obejmuje zwrot kosztów naprawy konkretnego samochodu, który został uszkodzony w wyniku wypadku, zmiennych warunków pogodowych.

Comments are closed.

zobacz wiecej ldwideracewalking.com -spu.org